Education, Netherlands

E-learning; leren met video!

Samenvatting To top Het concept Digistudies gaat in het komende schooljaar de video’s in de vorm van een ‘freemium-model’ aanbieden op het nog te bouwen platform. Bij elke investering die via Symbid wordt gedaan geven wij een gratis abonnement weg!Samenvatting […]

Found
2-05-2018
Ended
3-05-2018

Samenvatting
To top

Het concept

Digistudies gaat in het komende schooljaar de video’s in de vorm van een ‘freemium-model’ aanbieden op het nog te bouwen platform. Bij elke investering die via Symbid wordt gedaan geven wij een gratis abonnement weg!Samenvatting uitgifteDeze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen.Uitgevende instelling: Digistudies B.V. Soort uitgifte: Converteerbare Obligatie  Omvang uitgifte: Minimaal € 80.000 en maximaal € 160.000 Minimale nominale waarde per participatie: € 20 Uitgifteprijs: € 20 Gebruik van de gelden: Uitbreiding kwaliteit video’s, Marketing & Sales Risico Profiel: Zeer Hoog (klik hier voor meer informatie over de Symbid risk profielen) Rente: 8% (enkelvoudig) Conversie: Onder bepaalde omstandigheden kan investeerder converteren naar aandelen in uitgevende instelling Conversie discount: 3 tot 12 maanden na afsluiten obligatie: 15% 12 tot 18 maanden na afsluiten obligatie: 20% meer dan 18 maanden na afsluiten obligatie: 30%  Zekerheidstelling: Geen Afbetaling: Na 5 jaar mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen   Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Ja Compensatie bij vervroegde aflossing: 10% compensatie voor investeerder  Symbid kosten voor uitgevende instelling: 7% success fee (Excl. BTW) Symbid kosten investeerder: 1% administratie fee (Excl. BTW) Doelgroep: Retail investeerders Rendement: Niet vast, afhankelijk van prestaties uitgevende instelling Digistudies B.V.“Digistudies” is een e-learningplatform dat korte, toegankelijke uitlegvideo’s produceert voor middelbare scholieren. Het idee is van oprichter Micha Proper, hij zag om zich heen dat ‘leren uit boeken’ door velen als saai werd, maar ook dat er veel leerlingen waren met concentratieproblemen (Ad(h)d) of leesstoornissen (dyslexie) met leerproblemen als gevolg. Video’s bleken de perfecte uitkomst te bieden. Deze video’s (342) zijn nu zichtbaar op het YouTube-kanaal. Om de kwaliteit, het aantal, het bereik en de toegankelijkheid verder te kunnen uitbreiden en verfraaien, zoekt Digistudies een nieuwe investering. 

Unique Selling Points

De waarde van Digistudies ligt in het zeer brede aanbod van dusdanig kwalitatieve video’s dat zowel scholieren als scholen en andere educatiegerelateerde instanties niet meer om ons heen kunnen. Om deze waarde te creëren is er een aantal punten waarin Digistudies zich verder onderscheidt van de concurrentie.Kwaliteitsgarantie –  Elke video voldoet aan een bepaalde kwaliteitsgarantie waardoor leerlingen weten dat ze terecht kunnen blijven komen bij Digistudies, ook voor andere vakken.  Compleetheid – Naast de kwaliteit van de video’s maakt de compleetheid van het aanbod ons uniek en waardevol.  Uniformiteit  –  Ook waardevol voor de consument van ons product is een bepaalde vorm van uniformiteit. ‘Weten waar je aan toe bent’ geeft vertrouwen.   Aansluiting – Digistudies streeft naar video-aanbod voor álle klassen van de middelbare school (1t/m6). 

Verdienmodel

Digistudies focust op vier inkomstenbronnen.Adverteerders Affiliates   Scholen, examentrainingen, huiswerkbegeleiding, gerelateerde bedrijven Jaarlijkse of maandelijkse abonnementbetalingen

Tot nu toe bereikt

In mei 2016, een ruim jaar na de oprichting, had Digistudies 98 video’s online staan met een totaal bereik van 330.000 views en 1.150 abonnees. De uitbreiding in 2017 naar 342 video’s – met meer vakken, meer filmpjes – werd een succes, want precies een jaar later, na de volgende examenperiode, zijn er meer dan 2.200.000 views en 8.000 abonnees behaald. Een groei van zo’n 550% ten opzichte van één jaar daarvoor. Een paar jaar na het ontstaan van het idee blijkt het gedachtegoed ‘leren met video’s’ dus écht iets te zijn waar vraag naar is en daarom is dit het juiste moment om de volgende stappen te gaan zetten. Oprichter Micha Proper kon te gast zijn in verschillende radio-uitzendingen (Funx, BNR). Zie bijvoorbeeld: https://www.bnr.nl/nieuws/ondernemen/10322407/het-nieuwe-leren-geen-boek-maar-youtube Digistudies is met drie bedrijven in dezelfde sector een strategische partnership aangegaan: Scholieren.com, ExamenOverzicht en Eindsprint. Zie hoofdstuk partnerships voor nadere toelichting.  Met ExamenOverzicht en Eindsprint is ook een financiële samenwerking tot stand gekomen, waar Digistudies een groot deel van haar inkomsten uit put. Hierover meer in hoofdstuk financiën. Ook werd Digistudies benaderd door Jack Wiebenga, de oprichter van ‘Examenbundels’, om hem te helpen bij het ontwikkelen van ‘EduVideo’, een video-versie van ‘Examenbundels’. Zo is een nieuw verdienmodel ontstaan, Digistudies fungeert als videoproductiebedrijf voor een gerelateerd bedrijf. Alleen al hiermee is dit jaar tot op heden € 30.000 omgezet. Sinds augustus 2017 is Digistudies een erkend leerbedrijf. Dit is iets waar we erg trots op zijn. De SBB heeft ons destijds goedgekeurd als opleidingsinstituut en wij begeleiden sindsdien met veel plezier studenten van het Grafisch Lyceum Rotterdam. Voornamelijk zijn dit leerlingen die willen meemaken hoe het is om ervaring op te doen in een bedrijf dat video’s produceert. Ze helpen met editing, vormgeving en animatie. Het is leuk om te zien dat stagiairs echt iets kunnen toevoegen aan je bedrijf.
Benodigde investering en gebruik van het geld

De maximale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 160.000. Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle converteerbare obligaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is € 80.000.De opbrengst wordt gebruikt voor:- Het verbeteren van de kwaliteit van de video’s. Onze visie is dat kwalitatieve en leuke video’s het belangrijkste element zijn van het succes van Digistudies. – Het completeren van het video-aanbod. Compleetheid is een essentieel onderdeel waar aandacht en geld aan besteed moet worden. Elk onderwerp/vak van de middelbare school moet beschikbaar zijn.- Marketing. Zowel on- als offline. Een goed en compleet product is leuk, maar het moet wel vindbaar zijn. Leerlingen moeten weten dat het bestaat.- De bouw van een eigen platform/website. Digistudies moet niet afhankelijk zijn YouTube. Bovendien opent een eigen platform veel deuren naar nieuwe verdienmodellen. De opbrengst wordt bij minimale opbrengst van €80.000 gebruikt voor:€ 40.400  gebruikt voor de videoproductie € 10.000 gebruikt voor de marketing € 10.000 gebruikt voor salarissen € 8.000 gebruikt voor huur € 6.000 gebruikt voor platform/website € 5.600 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid In het geval van overfunding bedraagt totale opbrengst van de aanbieding € 160.000. De opbrengst wordt in dat geval gebruikt voor: € 80.000 gebruikt voor de videoproductie € 32.350 gebruikt voor de marketing € 16.000 gebruikt voor salarissen € 15.200 gebruikt voor huur € 5.700 gebruikt voor website € 10.750 gebruikt voor kosten verbonden aan Symbid Voor de investeerderDe converteerbare obligaties worden uitgegeven door Digistudies B.V. De financiering uit de Symbid campagne is specifiek gericht op de groei van Digistudies.Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van enkelvoudige rente op de converteerbare obligatie en daarnaast in geval van conversie naar certificaten van aandelen mogelijk dividend op deze certificaten van aandelen en/of waardestijging bij verkoop van deze certificaten van aandelen.De rente bedraagt 8% op jaarbasis over de initiële hoofdsom.  De belegger ontvangt gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie jaarlijks enkelvoudige rente over de initiële hoofdsom. Deze zal niet worden uitgekeerd, maar worden bijgeschreven bovenop het ingelegde bedrag.Algemene risicofactorenAlgemene risicofactoren van het investeren in het MKB:Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten. Wijziging in de macro-economische omstandigheden. Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden. Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is. Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling. Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming. Productspecifieke risicofactorenAlgemene risico’s investeren in converteerbare obligaties:Belegger stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op uitgevende instelling een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op uitgevende instelling als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW. Belegger verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee belegger mede-aandeelhouder wordt. Belegger zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf. Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de uitgevende instelling ervoor kan kiezen om de converteerbare obligatie voor het einde van de looptijd af te lossen. Dit betekent voor u als belegger dat u over een kortere periode dan de looptijd van de converteerbare obligatie een rentevergoeding krijgt bijgeschreven bij het door u ingelegde bedrag. Indien uitgevende instelling over gaat tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is over het vervroegd afgeloste bedrag van de obligatie, tegelijk met deze aflossing en tot dan toe opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 10% over het vervroegd af te lossen bedrag. Rangorde uitbetaling: uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaal als risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: openstaande crediteuren. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd. De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

No info on symbid yet.

ASK A QUESTION OR TELL US YOUR OPINION

This is a project page where you can interact with registered project owners and fellow yieldport users.

Related investment groups

Dutch investment opportunities

For any legal question regarding cross-border investing

Other investment opportunities

Max&Luna

Social
$ 291K
Symbid
Convertible
$137.308
$291.105
2 May
9 May

Max&Luna

Social

Samenvatting To top Het concept Het afgelopen jaar hebben al bijna 50.000 baasjes een Max&Luna vriendenprofiel aangemaakt! Met deze investering van € 250.000 willen Max&Luna het aantal vriendenprofielen gaan verviervoudigen. Omdat natuurlijk iedere hond & kat een knuffel verdient, geven […]

DIVERSYFUND

Real Estate
$ 6M
Crowdfunder
Convertible
$2.250.000
$6.000.000
16 October
N/A

DIVERSYFUND

Real Estate

First Vertically-Integrated real estate crowdfunding platform where we perform the development work on all the offerings for greater quality control for customers and higher profits for the Company.

TRUSTWRX

IT & Telecommunication
$ 0.5M
Crowdfunder
Convertible
$185.000
$500.000
1 August
N/A

TRUSTWRX

IT & Telecommunication

TrustWrx delivers IoT messaging privacy and anonymity, along with strong endpoint protection against all known threats to the privacy and security of fixed and mobile messaging operations.

ANGELSHAVECLUB

Cosmetics
$ 2.5M
Crowdfunder
Convertible
$0
$2.500.000
1 June
N/A

ANGELSHAVECLUB

Cosmetics

We created Angel Shave Club because we believe that it’s time for women to take their power back by having a shave club of their own, and never overpaying for store-bought razors again!