Hospitality, Netherlands

Fijnproevers Foodinnovatie!

Samenvatting To top Het concept Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, inclusief de […]

Found
22-01-2018
Ended
8-02-2018

Samenvatting
To top

Het concept

Deze Samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op dit Investeringsmemorandum. Iedere beslissing van potentiële investeerders om in te schrijven op de uitgifte moet gebaseerd zijn op bestudering van het gehele Investeringsmemorandum, inclusief de bijlagen.Samenvatting uitgifteUitgevende instelling: Op Smaak B.V. Soort uitgifte: Converteerbare Obligatie  Omvang uitgifte: € 150.000 Minimale nominale waarde per participatie: € 20 Gebruik van de gelden: Productiefaciliteit, Marketing & Sales Risico Profiel: Hoog (Click here for more information on Symbid risk profiles) Rente: 7,5% (enkelvoudig) Zekerheidstelling: Geen Afbetaling: Na 5 jaar mogelijkheid om met 2 jaar te verlengen   Mogelijkheid tot vervroegde aflossing: Ja Compensatie bij vervroegde aflossing: 10% compensatie voor investeerder  Conversie: Onder bepaalde omstandigheden kan je converteren tot aandelen in Op Smaak B.V.  Symbid kosten voor uitgevende instelling: 7% success fee (Excl. VAT) Symbid kosten investeerder: 1% administration fee (Excl. VAT) Op Smaak B.V.Op Smaak B.V. is een bedrijf in de food branche dat verschillende dressings, sauzen, dips en tapenades  op de markt brengt. Ze onderscheidt zichzelf door volledig glutenvrije en met natuurlijke ingrediënten bereide producten te ontwikkelen, produceren en verkopen. In de volledig gecertificeerde productielocatie in Eersel wordt er door een gespecialiseerd team onder de merknaam SMAAKgeheimen en onder Private label ontwikkeld en geproduceerd. Fijnproevers: hartige eetmomenten voor mensen met kauw- en slikproblemenDoor vraag vanuit de markt heeft Op Smaak ook Fijnproevers ontwikkeld voor mensen met kauw- en slikproblemen (dysfagie). Wat veel mensen niet weten is dat ongeveer 6% van de bevolking hieraan lijdt. Kauw- en slikproblemen hebben verschillende oorzaken, van spierziekten en tumoren tot ziekten die gerelateerd zijn aan ouderdom en tijdelijke problemen na een operatie. Wanneer kauw- en slikproblemen en/of ondervoeding optreden wordt er op dit moment gemalen voeding of medische drinkvoeding ingezet. De smaakbeleving hiervan is minimaal en het aanbod bestaat veelal alleen uit zoete smaken. Mensen met kauw- en slikproblemen hebben vaak moeite met op gewicht blijven omdat voedsel, met name voldoende voedingswaarden,  tot zich nemen lastig is. Fijnproevers combineert het nuttige met het aangename. Onze menu’s en tussendoortjes hebben niet alleen de juiste consistentie en voedingswaarden, ook de smaakbeleving is optimaal en gelijk aan die van een reguliere maaltijd. Wij bieden daarmee een hartig eiwit- en energie verrijkt alternatief t.o.v. de bestaande zoete eiwit verrijkte producten.

Unique Selling Points

Uitgebalanceerde hartige smaak dankzij een team van koks, patiënten, diëtisten en logopedisten Energie- & eiwit verrijkte hartige producten Fijne structuur en betrouwbare constante consistentie Amylase resistent, wat inhoudt dat de producten geen vocht loslaten in de mond en verslikken voorkomt. Toegevoegde oplosbare vezel bevordert een gezonde spijsvertering Toegevoegd melkeiwit bevat de 9 essentiële aminozuren Duidelijke & meetbare voedingswaarden informatie Kleine porties met hoge voedingswaarde Gevarieerde hartige smaken Bereid met natuurlijke ingrediënten en glutenvrij Vriesvers geleverd bij ziekenhuis & zorginstelling (intramuraal) of aan huis (extramuraal) door heel Nederland
Verdienmodel

Fijnproevers worden verkocht aan de intramurale markt (ziekenhuizen en zorginstellingen) en de extramurale markt (thuiszorg). Aan de ziekenhuizen en zorginstellingen wordt verkocht via toeleveranciers, zij bestellen wekelijks wat er nodig is. Aan de mensen in de thuiszorg wordt rechtstreeks verkocht via onze eigen webshop. Hier kan worden besteld, de bestelling wordt dan vriesvers aan huis geleverd. Als producent van Fijnproevers verdienen wij onze marge door zo goed en efficiënt mogelijk te produceren.

Tot nu toe bereikt

In 2013 zijn wij gestart met de ontwikkeling van Fijnproevers samen met een team van koks, diëtisten en logopedisten van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Met deze innovatie hebben we in december 2014 de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen. In 2015 zijn de eerste klanten in Brabant gestart, dit hebben we uitgebouwd naar landelijke verkrijgbaarheid voor zowel de intramurale (ziekenhuizen & zorginstellingen) als extramurale (thuiszorg) markt begin 2017. Door onze samenwerking met het familiebedrijf Boermarke kunnen we de totale “cold chain” distributie naar ziekenhuizen- en zorginstellingen waarborgen. (het doorlopende systeem van koeling bij het transport van onze Fijnproevers vanaf onze productielocatie in Eersel, via Boermarke Enschede naar de groothandel tot aan de eindgebruiker, het ziekenhuis of de zorginstelling) Daardoor hebben we in 2017 verschillende nieuwe instellingen als klant mogen verwelkomen en krijgen veel positieve reacties van de mensen die onze Fijnproevers gebruiken.De bestellingen op onze eigen webshop groeien ook maand op maand. De social marketing&sales campagne die we eind 2017 zijn gestart zal bijdragen aan verdere groei van het aantal webshop bestellingen.We werken ook samen met gerenommeerde universiteiten zoals de Universiteit van Wageningen. Tevens behoord Fijnproevers tot een van de 25 meest innovatieve foodbedrijven van de Benelux uitgeroepen door de Rabobank. Mede daardoor merken we dat we nauwlettend in de gaten gehouden worden door internationale Universiteiten en bedrijven.Onze ontwikkelkracht is recent beloond met een Europese subsidie die loopt van 2017 t/m 2019.

Benodigde investering en gebruik van het geld

De benodigde investering bedraagt in totaal Eur 150.000. Dit geld zal worden gebruikt om de productiefaciliteit verder te optimaliseren en om de marketing&sales verder uit te bouwen. Als we kunnen overfunden (tot maximaal Eur 200.000) zullen we dit gaan gebruiken aan extra marketing&sales inspanningen. – Voor de investeerder De converteerbare obligaties wordt uitgegeven door Op Smaak B.V. Hieronder vallen naast de Fijnproevers ook de activiteiten van Smaakgeheimen en Private label. Je profiteert dus mee van de groei van het totale bedrijf, de financiering uit de Symbid campagne is specifiek gericht op de groeiversnelling van Fijnproevers. Als investeerder kun je bijdragen aan het oplossen van een groot onderschat maatschappelijk probleem: smaakvolle voeding voor mensen met kauw- en slikproblemen. Door jouw investering zijn wij in staat ons bedrijf verder op te schalen en onze Fijnproevers beschikbaar te maken voor nog meer mensen. Wij verwachten dat de omzet van ons bedrijf tussen 2018 en 2020 zal verdubbelen en de winstgevendheid sterk zal stijgen. Jouw investering zal in waarde toenemen wat je naast een maatschappelijk ook een heel goed financieel rendement zal geven. We praten ook met buitenlandse partijen om onze Fijnproevers te gaan exporteren wat de groei verder zal versnellen. De verwachting is dat op het moment dat wij naar het buitenland gaan er weer nieuw groeikapitaal zal worden aangetrokken bij investeerders. Dit zal waarschijnlijk ook het moment worden dat het voor jou als investeerder interessant is om de converteerbare obligatie om te zetten in aandelen. Algemene risicofactoren Algemene risicofactoren van het investeren in het MKB: Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten. Wijziging in de macro-economische omstandigheden. Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden. Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is. Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling. Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming. Bedrijfsspecifieke risicofactoren Bedrijf leunt zwaar op oprichters, Miriam en Adrie van der Loo zijn de kern van dit team. Hier zit een potentieel risico als er wat met deze ondernemers zou gebeuren. Specifiek voor het product Fijnproevers geldt dat de intramurale ziekenhuizen- en zorginstellingen waaraan het wordt verkocht complexe organisaties zijn die veel tijd vragen en een hele specifieke verkoopstrategie (heel sterk “consultative selling”) Dit maakt de lead time lang en vraagt om goede opvolging. Concurrentie is ook aan het ontwikkelen. Wij hebben ongeveer 2 jaar voorsprong, zeker omdat de “time to market” lang is. Problemen in de productiefaciliteit waardoor er niet geleverd kan worden. Processen zijn volledig gecertificeerd dus risico minimaal. Omzet komt langzamer op gang dan in de prognoses verwerkt. Wij vangen dit grotendeels op met de omzet uit Smaakgeheimen en Private label. Productspecifieke risicofactoren Algemene risico’s investeren in converteerbare obligaties: Uitgevende instelling (Uitlener) stemt ermee in dat zijn vorderingen uit hoofde van deze overeenkomst op Lener een lagere rang inneemt dan alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW. Deze achterstelling geldt niet ten aanzien van de vorderingen die Alvar Holding BV gevestigd te Enschede en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer: 08120647 en Revar Holding BV gevestigd te Enschede en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 08120643 en Van der Loo-Rijkers Beheer BV gevestigd te Eersel en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 17254041 en LEF Ventures BV gevestigd te Arnhem en geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 53201868 (hierna: de Aandeelhouders) op Lener hebben en/of zullen verkrijgen uit hoofde van de door hen aan Lener verstrekte geldleningen (of anderszins), welke vorderingen de Aandeelhouders bij afzonderlijke akte zullen achterstellen als bedoeld in artikel 3:277 lid 2 BW ten opzichte van zowel de vorderingen van de Uitlener uit hoofde van de Overeenkomst als alle andere, niet achtergestelde, vorderingen op Lener van (andere) crediteuren. Uitgevende Instelling (Uitlener) verstrekt een achtergestelde converteerbare obligatie om deze later om te zetten (converteren) naar certificaten van aandelen waarmee uitlener mede-aandeelhouder wordt. Uitlener zet in op de verwachte (exponentiële) waardegroei van het bedrijf en op de verwachte mogelijkheid certificaten later met winst te verkopen. Veelal duurt dit na conversie nog meer dan vijf jaar. Tegenover de kans op een hoog rendement bij exponentiële groei staat echter het risico dat dat de inleg verloren gaat als het niet goed gaat met het bedrijf. Er is sprake van het risico op vervroegde aflossing omdat de uitgevende instelling ervoor kan kiezen om de converteerbare obligatie voor het einde van de looptijd af te lossen. Dit betekent voor u als belegger dat u over een kortere periode dan de looptijd van de converteerbare obligatie een rentevergoeding krijgt bijgeschreven bij het door u ingelegde bedrag. Indien uitgevende instelling over gaat tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing is over het vervroegd afgeloste bedrag van de obligatie, tegelijk met deze aflossing en tot dan toe opgebouwde rente, een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is gelijk aan 10% over het vervroegd af te lossen bedrag. Rangorde uitbetaling: Uitkering van het rendement gebeurd nadat betalingen aan crediteuren en aflossingen aan de lening aan de Rabobank zijn voldaan. Het risico bestaat dat de uitgevende instelling onvoldoende liquide middelen overhoudt om het rendement uit te keren. Dit betekent voor u als belegger dat u rendement (voor een deel) niet kan worden uitbetaal als risico zich verwezenlijkt. In het geval van faillissement hebben de volgende uitkeringen voorrang op de uitbetaling van het rendement op de converteerbare obligaties: Openstaande crediteuren en een lening van de Rabobank. Dit betekent voor u dat bij faillissement mogelijk het rendement op de converteerbare obligatie niet kan worden uitgekeerd. De converteerbare obligatie(s) zijn niet verhandelbaar op een beurs of een platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw converteerbare obligatie(s) als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw Converteerbare obligatie(s) voor een lagere prijs moet verkopen.

No info on symbid yet.

ASK A QUESTION OR TELL US YOUR OPINION

This is a project page where you can interact with registered project owners and fellow yieldport users.

Related investment groups

Dutch investment opportunities

Always wanted your own restaurant? Participate in funding a culinary undertaking and be part of its succes.

For any legal question regarding cross-border investing

Other investment opportunities

Max&Luna

Social
$ 291K
Symbid
Convertible
$137.308
$291.105
2 May
9 May

Max&Luna

Social

Samenvatting To top Het concept Het afgelopen jaar hebben al bijna 50.000 baasjes een Max&Luna vriendenprofiel aangemaakt! Met deze investering van € 250.000 willen Max&Luna het aantal vriendenprofielen gaan verviervoudigen. Omdat natuurlijk iedere hond & kat een knuffel verdient, geven […]

E-learning; leren met video!

Education
$ 93K
Symbid
Convertible
$55.007
$93.153
2 May
3 May

E-learning; leren met video!

Education

Samenvatting To top Het concept Digistudies gaat in het komende schooljaar de video’s in de vorm van een ‘freemium-model’ aanbieden op het nog te bouwen platform. Bij elke investering die via Symbid wordt gedaan geven wij een gratis abonnement weg!Samenvatting […]

DIVERSYFUND

Real Estate
$ 6M
Crowdfunder
Convertible
$2.250.000
$6.000.000
16 October
N/A

DIVERSYFUND

Real Estate

First Vertically-Integrated real estate crowdfunding platform where we perform the development work on all the offerings for greater quality control for customers and higher profits for the Company.

TRUSTWRX

IT & Telecommunication
$ 0.5M
Crowdfunder
Convertible
$185.000
$500.000
1 August
N/A

TRUSTWRX

IT & Telecommunication

TrustWrx delivers IoT messaging privacy and anonymity, along with strong endpoint protection against all known threats to the privacy and security of fixed and mobile messaging operations.